داغ امام حسین علیه السلام بیشتر از این بود که مردم کوفه ولایت مدار نبودند و ریش این قضیه نیز در خانواده های آنان بود.