🌹امام سید علی خامنه ای:
👈وقتی که زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز بهم می‌رسند،👆